Tag Archives: کیفیت پوسته تخم‌مرغ

دوازده راه برای جلوگیری از ایجاد ترک بر روی پوسته تخم‌مرغ

پوسته تخم‌مرغ

کلسیم مواد غذایی اغلب با کیفیت و مشکلات پوسته تخم‌مرغ همراه هست که قطعا جای تعجب نیست زیرا که ۹۴ درصد از پوسته تخم‌مرغ از کربنات کلسیم تشکیل شده است. پوسته یک تخم‌مرغ حدودا ۵ الی ۶ گرم (CaCO3) وزن دارد که حداقل ۲ گرم کلسیم خالص (Ca) دارا می‌باشد. کمبود لب مرزی در تامین […]

بررسی تاثیر سطوح مختلف کلسیم و ویتامین D3 بر صفات کیفی پوسته تخم مرغ

تاثیرکلسیم و ویتامین D3 بر پوسته تخم مرغ

چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثر پنج سطح ۰۶/۳، ۲۳/۳، ۴/۳، ۵۷/۳ و ۷۴/۳ درصد کلسیم و سطح ۲۰۰۰، ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D۳ در کیلوگرم جیره، بر صفات کیفی پوسته تخم مرغ به اجرا در آمد. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی، در چارچوب آزمایش فاکتوریل ۳×۵، که جمعاً ۱۵ تیمار آزمایشی […]

مقایسه صدف با کربنات کلسیم در تغذیه طیور تخمگذار

کربنات کلسیم در تغذیه طیور

در این مقاله به مقایسه صدف با کربنات کلسیم در تغذیه طیور تخمگذار پرداخته شده است. سعی شده در این مقاله به دور از هر گونه اغراق در مورد هر یک از این مواد به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در تکمیل این مقاله از مقالات معتبر افراد دیگر  استفاده و منابع و ماخذ […]