Tag Archives: نژاد مونبلیارد

جایگزین‌های نژاد هولشتاین در ایران

نژاد هولشتاین

جایگزین‌های نژاد هولشتاین در ایران در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. محققین فرانسوی عقیده دارند نژاد مونبلیارد در اصل از فلات مرتفعی در کوه‌های ژورا واقع در ناحیه برن کشور سوئیس بوجود آمده است. در سال ۱۸۸۹ نژاد مونبلیارد به طور رسمی توسط وزارت کشاورزی فرانسه به عنوان یکی از نژادهای ملی فرانسه […]