نمک شکری

تماس بگیرید

نمک شکری:

سایز 1 تا 2 میلیمتر

علاوه بر خوراک دام این نمک در گل حفاری، فرایند نمک سود کردن گوشتها و استفاده در پنیر لیقوان نیز کاربرد دارد.

پرداخت دو ماهه

دسته: