بنتونیت گرانول

تماس بگیرید

سایز گرانولی:

اندازه : 3 تا 5 میلیمتر

برای استفاده در بستر طیور و حتی دامداری ها بسیار مناسب است.

پرداخت دو ماهه

دسته: