بنتونیت مش ۱۰۰

تماس بگیرید

بنتونیت پودری:

مش 100

بنتونیت پودری یک پلت بایندر عالی است که با چسبندگی زیاد برای تولید کنسانتره به کار می رود.

پرداخت دو ماهه

دسته: