مزایا و معایب پلت

مزایای پلت:
۱-افزایش رشد و بهبود راندمان تبدیل غذا ۲- کاهش تلفات غذا ۳- در شرایطی که تحریک عصبی یا تنش وجود دارد کاهش در مصرف خوراک به علت تحریک حاصله کمتر است ۴- مواد اولیه پر حجم مثل جو دو ویا جو دوسر باعث می شود که پرنده مواد غذائی مورد نیاز خود را بدست نیاورد. لذا با پلت کردن این مواد متراکم شده و امکان استفاده از آنها در جیره مرغ افزایش می یابد ۵- بهبود در طعم غذا ۶- به فضای انبار و غذاخوری کمتری احتیاج است ۷- آلودگی به سالمونلا کمتر است.

 معایب پلت کردن:
۱-هزینه آن بیشتر است ۲- چون مرغ غذای مورد نیاز خود را سریع تر مصرف می کند فرصت بیشتری برای جنگیدن و خوردن پر دارند و لذا شیوع بیماری خود خوری بیشتر است ۳- مصرف غذا در مرغان تخم گذار بیش از مورد نیاز می شود و در نتیجه چاق می گردند که این امر باعث کاهش تولید تخم مرغ می شود ۴- مصرف پلت مصرف آب را افزایش می دهد که در نتیجه بستر مرطوب می گردد ۵- حرارت ماشین پلت زن باعث از بین رفتن بعضی از عناصر غذائی مثل ویتامین A می شود لذا بایستی مقدار این گونه مواد غذائی در پلت افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *