اثرات اسیدوز شکمبه

بررسی تجربی اثرات اسیدوز شکمبه بر فراسنجه‌های گوسفند لری

چکیده

اسیدوز لاکتیک شکمبه بیماری متابولیکی ناشی از خوردن بیش از حد مواد کربوهیدرات با قابلیت تخمیر بالا می‌باشد. به منظور انجام پژوهش حاضر ۵ رأس گوسفند نر یکساله نژاد لری با وزن متوسط ۴۰ کیلوگرم انتخاب گردید. سپس با استفاده از تکنیک رومینوستمی، فستیوال‌گذاری شکمبه انجام پذیرفت. قبل از تلقیح ساکاروز به درون شکمبه، به منظور تعیین محدوده طبیعی فراسنجه‌های مورد نظر (الکترولیت‌های سرم خوس؛ سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، هماتوکریت خون، نیتروژه اوره‌دار خون، PH شکمبه و میکروفلور شکمبه) ضمن ثبت علائم حیاتی خون‌گیری از ورید وداج و نمونه‌گیری از شکمبه صورت گرفت. جهت ایجاد تجربی بیماری مقدار ۵/۲۳ گرم ساکاروز به ازاء هر کیلو وزن بدن توزین‌شده، به درون شکمبه تلقیح گردید. به منظور بررسی فراسنجه‌ها و فاکتورهای مذکور در ساعت‌های ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ خون‌گیری از ورید وداج و نمونه‌گیری  از شکمبه انجام پذیرفت. در خاتمه گوسفندان کالبدشکافی‌ شده و نمونه‌گیری از بافت شکمبه جهت بررسی هیستوپاتولوژی صوت پذیرفت.

مقدمه

اسید لاکتیک شکمبه بیماری متابولیکی ناشی از خوردن بیش از حد مواد کربوهیدرات با قابلیت تخمیر بالا می‌باشد. بیماری درتمام نشخوارکنندگان بروز می‌کند؛ اما رخداد آن در حیوانات پرواری و حیواناتی که شیردهی بالایی دارند بیشتر می‌باشد (۱، ۲، ۴، ۱۲، ۱۵، ۲۴) در سیستم‌های پرورشی که جیره غذایی حاوی مقدار زیادی کربوهیدرات است، میزان ابتلاء بین ۱۰ تا ۵۰ درصد و میزان مرگ و میر تا ۹۰ درصد ذکر شده است. از آنجایی که نژاد لری در استان چهارمحال و بختیاری، نژاد غالب گوسفندان این منطقه می‌باشد و نظر به اینکه تاکنون تحقیقی در زمینه ایدوز شکمبه در این نژاد صورت نگرفته ، لذا پژوهش حاضر در زمینه بررسی اثرات اسیدوز تجربی شکمبه بر تغییرات الکترولیت‌های سرم خون (سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر)، هماتوکریت، گلوکز خون، نیتروژن اوره خون، PH شکمب، میکروفلور شکمبه و ضایعات بافتی موجود در بافت شکمبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 مشاهده متن کامل مقاله: بررسی تجربی اثرات اسیدوز شکمبه بر فراسنجه‌های گوسفند لری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *