معرفی محصول بنتونیت

بنتونیت

امروزه سموم قارچی به عنوان آلوده کننده‌های رایج در اغلب دانه‌ها،علوفه‌هاو برخی منابع پروتئین گیاهی شناخته  شده اند. درجه حرارت و رطوبت دو عامل مهمی هستند که رشد کپک و قارچ را در زمان انبارداری تحت تاثیر قرار می دهند.در درجه حرارت بالاتر امکان رشد کپک و قارچ در انبار بیشتر است. کپک‌هایی که بیشتر نگران کننده هستند گونه‌های مختلف آسپرژیلوس‌ها هستند که آفلاتوکسین‌ها را تولید می کنند علاوه بر این،گونه‌های فوزاریوم نیز می‌توانند دامنه‌ای از سموم شامل تریکوتسین‌ها را تولید می کنند. سموم قارچی تشکیل شده تقریبا غیر قابل تخریب هستند مگر این که جیره یا ماده غذایی در معرض عمل آوری شدید قرار گیرد.

برخلاف آفلاتوکسین‌ها که همیشه خطرناک هستند، حساسیت گونه ها به مایکوتوکسین ها متفاوت است . برای مثال حساسیت نیمچه ها بالا بوده و گوساله ها نیز به آنها حساس اند ولی گوسفند در مقابل این سموم مقاوم است.

علاوه بر این دو، سموم قارچی دیگری نظیر اوکراتوکسین، تیروکسین(سم قارچ های فوزاریوم) در طبیعت یا مواد خوراکی با درجه های مسمومیت زدایی متفاوت وجود دارند.

علاوه بر سموم تولیدی،رشد قارچ ها بر روی مواد غذایی مختلف باعث تغییر ارزش غذایی آنها می شود. برای مثال می توان به تخریب تیامین و کاهش میزان انرژی دانه‌های آلوده شده اشاره کرد.

در این مورد علاوه بر رعایت شرایط نگهداری می توان از افزودنی های خوراکی به منظور جلوگیری از رشد بعدی قارچ ها و یا باند نمودن سموم قارچی موجود در موادغذایی استفاده کرد.

بنتونیت ­ها رس­هایی هستند که ترکیب عمده و غالب آنها کانی­های گروه اسمکتیت است.

مهمترین جزء که ویژگیهای بنتونیت دام را تعیین میکند، میزان مونت­ موریلونیت است.

از مهمترین خواص مونت ­موریلونیت می­توان از خاصیت تبادل کاتیونی، خاصیت شکل­پذیری، انقباض و انبساط و رنگ­ پذیری آن نام برد. میزان هر یک از این خواص به درصد و ماهیت عناصر موجود در آن بستگی دارد. برای مثال میزان شکل پذیری نوع سدیمی از نوع کلسیم دار مونت موریلونیت بیشتر است.

فرم سدیمی ،بنتونیت میتواند با جذب آب افزایش حجمی معادل ۱۲ تا ۱۵ برابر حجم اولیه خود داشته باشد و وزن آن هم با جذب آب به بیش از ۵ برابر وزن خشک اولیه میرسد.

نقش بنتونیت در خوراک دام:

نقش توکسین بایندر دارد یعنی فعالیت قارچی را محدود کرده و سموم آفلاتوکسین راجذب و دفع می کند.

با چسبندگی بالا یک مکمل عالی برای تهیه خوراک پلت شده دام است.

بنتونیت داری خاصیت بافری بوده و مانع افزایش اسیدیته سیستم گوارش(اسیدوز) در نشخوارکنندگان می شود

موجب دفع مواد سمی و فلزات سنگین می شود.

با بهبود فرایند تخمیر داخلی کیفیت شیر را افزایش می دهد.

میزان نفخ بر اثر هضم نامناسب را کاهش می دهد.

به علت قیمت ارزان هزینه های جیره را کاهش می دهد.

نقش بنتونیت در خوراک طیور:

نقش توکسین بایندر دارد یعنی فعالیت قارچی را محدود کرده و سموم آفلا تکسین راجذب و نابود می کند.

با چسبندگی بالا یک مکمل عالی برای تهیه خوراک پلت شده است.

سبب تقویت اسکلت جوجه ها شده و ضخامت پوسته تخم مرغ را افزایش می دهد.

با کاهش سرعت عبور مواد غذایی از سیستم گوارش باعث بهبود راندمان جیره غذایی و درنتیجه افزایش وزن گله می شود.

باعث افزایش کیفیت تخم مرغ ، تقویت رنگ زرده و افزایش ارزش غذایی آن می شود.

به علت قیمت ارزان هزینه های جیره را کاهش می دهد.